12 SEPTEMBRIE 2024 PALATUL BRAGADIRU

REGULAMENTUL CONCURSULUI CCC @ DIGITAL DIVAS

I. Dispozitii generale

 1. Organizatorul concursului „CCC @ DIGITAL DIVAS”, denumit in continuare „Concurs”, este S.C. Shoe Express S.A. cu sediul social in cladirea Globalworth Plaza, Str. Pipera nr. 42, etajul 19, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr: J40/8764/2012, C.U.I. RO30490303, denumit in continuare: „Organizator”.
 2. Organizatorul actioneaza in numele si cu acordul societatii cu raspundere limitata societate CCC.eu cu sediul social in Polkowice, ul. Zona 6, 59-101 Polkowice, inregistrat in registrul intreprinzatorilor la Tribunalul Districtual pentru Wrocław-Fabryczna din Wrocław, Sectia comerciala IX-a Registrului National al Curtii, sub numarul KRS 0000506139, cu capital social in valoare de 2,005,000.00 PLN, avand un numar de cod: 022395487 si numarul NIP: 5020110639, denumit in continuare: „CCC”.
 3. Concursul se desfasoara in conformitate cu principiile stabilite in acest regulament („Regulament“) si in conformitate cu legislatia in vigoare.
 4. Concursul se desfasoara in luna septembrie, avand data limita de participare 18 septembrie – in aceasta perioada exista posibilitatea de a participa la concurs.
 5. Concursul este anuntat pe pagina de Facebook a organizatorului evenimentului partener: https://www.facebook.com/DigitalDivas.ro. La concurs puteti participa numai prin intermediul acestei pagini.

II. Eligibilitate

 1. Competitia este adresata persoanelor fizice si doar acestea pot participa la concurs cu conditia ca, la momentul intrarii in competitie, sa fi implinit 18 ani si sa aiba resedinta permanenta in Romania.
 2. O persoana poate sa depuna mai multe inscrieri in concurs, dar sa primeasca un singur premiu pentru participarea la concurs.
 3. La concurs nu pot participa angajatii sau membrii Organizatorului sau ai CCC sau alte persoane implicate in organizarea concursului, precum si sotii, ascendentii, descendentii, fratii si persoanele care sunt intr-o relatie de adoptie.
 4. Cei care indeplinesc conditiile de participare la concurs definite in prezentul Regulament si care vor lua parte la concurs, in conformitate cu normele stabilite, sunt denumiti in continuare „Participanti“ si fiecare individ „Participant“.

III. Participarea la concurs

 1. Participarea la concurs nu necesita achizitionarea de produse sau servicii si este gratuita.
 2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa desfasoare o activitate constand in scrierea unui comentariu la postarea de pe Facebook publicata de Organizator, raspunzand prin postarea unui link de pe site-ul https://ccc.eu/ro/ sau a unui screenshot al unui produs de pe site, raspunzand astfel la intrebarea: Ce pereche de pantofi din noua colectie CCC ai purta la Gala Digital Divas?
 3. Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:
 4. sa acceseze site-ul https://ccc.eu/ro/
 5. sa adauge un comentariu la posterea de pe pagina de Facebook Digital Divas, prin postarea unui link de pe site-ul https://ccc.eu/ro/ sau un screenshot al unui produs de pe site.
 6. sa se inscrie in Concurs folosind toti pasii de mai sus pana pe 18 septembrie, orele 12:00 PM.
 7. Prin lasarea unui review in platforma, participantul este de acord ca organizatorul si CCC sa-i foloseasca imaginea si raspunsul in scopul organizarii concursului si alegerii castigatorilor acestuia.

IV. Descalificarea participantilor

 1. Sunt descalificate automat persoanele care se inscriu in Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
 2. Sunt descalificate automat persoanele care posteaza comentarii care includ continut impotriva legii, care incalca reguli de coexistenta sociala sau moralitate, in special xenofobe, rasiste, pornografice, ofensatoare sau vulgare;
 3. Sunt descalificate automat persoanele care posteaza comentarii care contin opinii negative despre produsele Organizatorului, CCC sau marcile sau orice alt continut care prezinta in mod negativ organizatorul, CCC, produsele sau marcile CCC; in acelasi timp, comentariile nu pot contine denumiri asociate altor produse (marci) si alte marci decat cele ale CCC.
 4. In cazul in care exista orice indoiala cu privire la standardele stabilite mai sus sau in ceea ce priveste alti termeni sau conditii ale Regulamentului concursului, Participantul poate trimite o cerere de e-mail la: marketing.ro@ccc.eu si Organizatorul va raspunde la aceste intrebari in 3 (trei) zile.
 5. Organizatorul are dreptul sa excluda de la participarea la concurs participantii ale caror cereri nu respecta standardele stabilite la punctele 15 – 17 din Regulament.

V. Acordarea premiilor in competitie

 1. Va fi desemnat – prin tragere la sorti – 1 (un) castigator al concursului („Castigator“), care in termenul prevazut la punctul 4 din Regulament, scrie un comentariu pentru a participa la concurs.
 2. Pentru desemnarea castigatorilor prin tragere la sorti se va folosi sistemul random.org. Va fi extras 1 castigator pentru concursul derulat in data de 18 septembrie 2020.
 3. Castigatorul va fi informat despre victorie incepand cu data de 21 septembrie 2020, sub forma unui update in cadrul postarii care informeaza despre concurs. De asemenea, castigatorul va fi contactat in privat pentru a i se cere datele de contact. In termen de 1 zi de la data notificarii, castigatorul este obligat sa trimita Organizatorului un mesaj de confirmare.
 4. In absenta primirii de catre Organizator a mesajului de la castigator in termenul prevazut la punctul 22 de mai sus, castigatorul pierde dreptul de a primi premiul. Castigatorul nevalidat (care nu a trimis in termenul specificat mesajul de confirmare sau nu intruneste conditiile de validare) va fi descalificat si vor fi extrase si premiate rezervele, in ordinea extragerii acestora.

VI. Premii

 1. In cadrul acestui concurs, va fi oferit, prin tragere la sorti, urmatorul premiu, pentru concursul din cadrul Digital Divas:
  a) Un voucher in valoare de 500 lei, pe care castigatorul il poate folosi pentru a achizitiona produse in valoare de 500 de lei din orice magazin CCC din Romania.
 2. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiului castigat.
 3. O persoana poate castiga in cadrul concursului cel mult un premiu, chiar daca a inscris mai multe comentarii.

VII. Supravegherea respectarii Regulamentului

 1. Comisia se asigura ca regulile sunt respectate. In cazul neindeplinirii cerintelor de participare specificate in Titlul II al Regulamentului sau in cazul in care comentariul nu indeplineste standardele prevazute la punctele 15, 16, 17 din Regulament sau in caz de alta incalcare grava a Regulamentului, Comisia decide sa excluda un anumit Participant din participarea la concurs, iar Participantul isi pierde dreptul de a primi Premiul.
 2. In scopul verificarii conformitatii cu regulamentul, in caz de indoieli privind conformitatea cu regulamentul sau cu indeplinirea de catre participant a conditiilor care dau dreptul la acordarea premiului, organizatorul poate solicita participantului anumite documente, iar participantul se angajeaza sa satisfaca cererea in termen de 5 (cinci) zile.

VIII. Reclamatii

 1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
 2. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii Concursului.
 3. Pentru a simplifica procesul de notificare si examinare, plangerea poate fi trimisa prin scrisoare recomandata la adresa organizatorului de la punctul 1 din Regulament sau trimisa prin e-mail la urmatoarea adresa: marketing.ro@ccc.eu. Pentru a facilita identificarea solicitantului si obiectul plangerii se recomanda ca plangerea, in numele solicitantului, sa prezinte si descrierea detaliata ca urmare a plangerii.
 4. Organizatorul se obliga sa raspunda plangerii in termen de 14 zile de la primirea acesteia. Organizatorul poate trimite un raspuns prin scrisoare recomandata sau prin e-mail (daca solicitantul si-a indicat adresa de e-mail).

IX. Raspunderea Organizatorului

 1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.
 2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

X. Protectia datelor cu caracter personal

 1. S.C. Shoe Express S.A. si CCC se aliniaza Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR” ) aplicabil din data de 25 mai 2018.
 2. Prin inscrierea la concurs, prin modalitatea de trimitere a comentariilor, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, profil de Facebook, adresa de mail, telefon in cazul castigatorilor confirmati) sa fie prelucrate de Organizator in scopul concursului.
 3. Respectarea confidentialitatii si protectia datelor personale reprezinta principii fundamentale carora S.C. Shoe Express S.A si CCC au inteles sa le ofere importanta si atentia cuvenita deoarece fara intelegerea, constientizarea si implementarea lor, activitatea noastra curenta nu se va putea conforma cerintelor Regulamentului european anterior amintit.
 4. Datele cu caracter personal ale participantilor inscrisi la concurs vor fi stocate in format tiparit si format electonic pentru o perioada de 1 an de zile de la finalizarea concursului, pentru scopul validarii tuturor participantilor la concurs dar si in scop de marketing, organizatorul putand trimite participantilor care si-au exprimat optiunea in acest sens comunicari promotionale si de marketing.
 5. S.C. Shoe Express S.A. si CCC nu vor distribui datele personale care apartin participantilor catre terte persoane, cu exceptia tertilor imputerniciti/procesatori cu care sunt incheiate acordului de confidentialitate si carora Organizatorul le poate transmite datele participantilor pentru indeplinirea obligatiilor sale legale ( de ex. serv de contabilitate)

XI. Forta majora

 1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

XII. REGULAMENTUL CONCURSULUI

44. Prin inscrierea in acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

45. Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina: www.digitaldivas.ro/regulamentul-concursului-ccc-digital-divas

 • Hosting by Host-Age.ro