12 SEPTEMBRIE 2024 PALATUL BRAGADIRU

Regulament concurs „WatchMeBeingDivas” – Avon Romania

Art. 1. Organizatorul și durata campaniei #WatchMeBeingDiva” 

1. Organizatorul Campaniei #WatchMeBeingDiva este S.C. AVON COSMETICS (Romania) S.R.L., cu sediul în Str. Dinu Vintilă nr.11, sector 2, Bucureşti, tel. 021/231.25.77 denumită în continuare “Organizator”. 

2. Perioada Campaniei #WatchMeBeingDiva denumită în continuare “Campanie”, 18 Septembrie – 22 Septembrie , 2020. Pana la data de 22 Septembrie,  2020, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, rezilia sau prelungi durata de desfășurare a Campaniei în orice moment fără justificare, prin emiterea unei notificări relevante pe pagina oficială de Facebook Avon România: www.facebook.com/AvonSpace  

Art. 2. Participanţi 

1. Are drept de participare orice utilizator Facebook care îndeplinește toate condițiile de mai jos: – persoane cu cetatenie romana si/sau straina si rezidente in Romania, care au împlinit vârsta de 16 ani la data începerii campaniei.  

2. Nu vor avea drept de participare angajații Avon Cosmetics Romania SRL, soții/soțiile lor și nici rudele de gradul întâi ale acestora. Dar nici angajații agenției de comunicare WOPA COMMUNICATION S.R.L. 

3. Participarea la Campanie constituie o confirmare a faptului că participantul respectiv a citit și a acceptat regulile Campaniei. 

Art. 3. Mecanismul Campaniei 

Pentru a fi câștigător în această Campanie, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulat: 

1. Sa posteze pe profilul personal de Instagram si/sau Facebook unul sau mai multe stories cu machiaje realizate de acesta.

2. Pentru ca machiajele să fie luate în considerare, trebuie ca fiecare postare sa includa tag catre @avonspace (pagina oficiala de Instagram Avon Romania), sa dea follow paginilor @avonspace si @digitaldivasro.

3. Fiecare machiaj si postare diferita reprezinta o sansa in plus in extragerea finala.

3. Extragerea va avea loc pe 22 Septembrie 2020, iar Câștigătorul va fi ales prin random.org și anunțat pe 24 Septembrie 2020, pe pagina de Facebook AVON SPACE, dar și printr-un mesaj privat. 

Art. 4. Premiile şi acordarea lor 

Premiul oferit pentru Campania „#WatchMeBeingDiva” constă într-un kit de produse noi, de machiaj în fiecare lună, timp de un an. Fiecare kit va conține produse în valoare de 150 de lei.

De asemenea, Câștigătorul va primi acces complet la următoarea ediție offline Digital Divas. În cazul în care Câștigătorul nu locuiește în București, dar are domiciliul pe teritoriul României, Organizatorul își asumă cheltuielile pentru transport și cazare. 

Art.5. Regulamentul Campaniei 

1. Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil în mod gratuit pe www.digitaldivas.ro

2. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament.  

Art.6. Taxe și impozite 

1. Organizatorul se obligă să suporte taxele și impozitele aflate în sarcina sa, conform legislației în vigoare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.  

Art.7. Reclamatii privind premiile 

1. Orice plangeri ale participantilor in privinta Campaniei vor fi completate in mod exclusiv de participantii la Campanie, in scris la urmatoarea adresa: Avon Cosmetics Romania, Str. Dinu Vintila 11, Et. 12-13, Sector 2, Bucuresti sau la adresa de email repservice.ro@avon.com. Plangerile vor fi trimise in termen de maximum 10 zile de la data primirii/receptionarii premiului. 

2. Plangerile trebuie sa includa urmatoarele informatii: numele, prenumele, numarul de telefon si adresa Participantului, precum si o descriere detaliata a motivelor pentru care se completeaza plangerea. 

3. Dupa primirea plangerii, aceasta va fi evaluata in termen de maxim 14 zile de la data primirii sale.  

4. Participantul va fi informat despre decizia luata de catre Comisia de Organizare. Daca Participantul doreste sa conteste decizia, acesta are dreptul sa-si revendice drepturile in concordanta cu principiile generale.  

5. Decizia Comisiei de Organizare asupra subiectului plangerii va fi considerata finala si irevocabila. 

Art. 8. Prelucrarea datelor personale 

1. Participarea la aceasta Campanie e prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expeditorului pentru clauzele acestuia. 

2. Tuturor Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulametul General pentru Protectia Datelor cu carater personal. 

3. Prin inscrierea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date Avon Cosmetics Romania si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS etc.) din partea Avon Cosmetics Romania si in special cele cu privire la:  

– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.  

– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  

– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

4. Scopurile constituirii acesteia sunt:  

• Organizarea prezentei Campanii Avon; 

• Informarea consumatorilor si potentialilor consumatori ai produselor companiei Avon 

Cosmetics Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (telefon, SMS, e-mail, posta, 

etc) despre Campania actuala si despre actiunile desfasurate in viitor; 

• Realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor Avon Cosmetics 

Romania S.R.L.; 

5. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Avon Cosmetics Romania S.R.L., scriind pe adresa: in str. Dinu Vintila nr.11, Et.13 sector 2, Bucuresti; 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Avon Cosmetics Romania. 

6. La cererea Participantilor, adresata in scris catre in str. Dinu Vintila nr.11, Et.13 sector 2, Bucuresti, Organizatorul se obliga: 

– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;  

– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legale in vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;  

– sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

La prima comunicare scrisa catre aceste persoane li se vor aduce la cunostinta toate drepturile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor cu caracter personal. 

Art.9. Intreruperea campaniei promotionale 

1.Campania va putea fi intrerupta ori incetata inainte de castigarea tuturor premiilor in caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. 

Art. 10 Forta majora 

1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. 

2. Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia. 

Art.11. Dispozitii finale  

1. Deciziile in privinta acordarii premiilor ramase vor fi luate de catre un comitet al Campaniei, compus din reprezentanti legali ai Avon Cosmetics (Romania) S.R.L. numiti de catre Comisia de Organizare. Deciziile luate de catre comitetul Campaniei in privinta premiilor individuale ramase si a participarii la excursie vor fi finale si nu pot fi contestate. 

3. In cazul in care Comisia de Organizare descopera orice fel de inconsistente sau incalcari ale acestor reguli, Comisia de Organizare are dreptul sa verifice daca Participantii la Campanie se supun cererilor din Regulament. Comisia de Organizare va avea dreptul sa ceara Participantilor sa prezinte declaratii relevante, sa ofere informatii relevante sau sa aduca documente relevante

  • Hosting by Host-Age.ro