12 SEPTEMBRIE 2024 PALATUL BRAGADIRU

REGULAMENT CONCURS “ANSWEAR & DIGITAL DIVAS”

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORUL, LOCUL SI DURATA CONCURSULUI

1.1 Concursul LA ANSWEAR & DIGITAL DIVAS (denumit in continuare „Concursul”) este organizat si desfasurat pe pagina oficiala de FACEBOOK „Digital Divas” (https://www.facebook.com/DigitalDivas.ro/ ), in perioada 18 – 25 septembrie 2020 ora 10:00, de catre WEARCO S.A. (Aleja Pokoju 18, Krakow, Poland) denumit in continuare „Organizatorul”.

1.2 Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.3 Prin inscrierea in Concurs, participantii confirma in mod expres:

(i) ca au citit, au inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia;

(ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament;

(iii) ca au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, participarea lor la Concurs sa fie exclusa si orice premii acordate sa fie anulate.

1.4 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania, pe site-ul evenimentului https://www.digitaldivas.ro/ .

SECTIUNEA 2 – PREMIUL CONCURSULUI

Premiile Concursului consta in: 1 cod de reducere de 500 RON aplicabil la o comanda minima de 600 RON, valabil pana la 31.12.2020. Codul de reducere se aplica pe www.answear.ro, in cosul de cumparaturi, inainte de finalizarea comenzii. Acesta poate fi utilizat o singura data, iar in caz de retur nu se poate oferi un alt cod de reducere.

SECTIUNEA 3 – MECANISMUL CONCURSULUI

3.1 Utilizatorii se pot inscrie astfel in Concurs, in perioada 18 – 25 septembrie 2020, ora 10:00 (extragerea se va efectua in ziua de 25 septembrie 2020, la ora 10:00):

3.1.1 Se acceseaza pagina oficiala de FACEBOOK „Digital Divas” (https://www.facebook.com/DigitalDivas.ro/ )

3.1.2 Postarea de concurs va cuprinde intrebarea “Ce brand de pe www.answear.ro te reprezinta?”, iar pentru participare, Participantul trebuie sa raspunda in comentariu la postare la intrebarea de Concurs.

3.2 . Raspunsul Participantului trebuie sa fie real (brandul numit trebuie sa fie disponibil pe www.answear.ro ).

3.3 Comentariul castigator va fi ales de Organizator prin tragere la sorti (prin programul https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion), pe 25 septembrie 2020 la ora 10:00, dintre comentariile primite la postarea de concurs, iar castigatorul vor fi anuntati pe pagina de Facebook Digital Divas in aceeasi zi, prin editarea postarii de concurs si mentionarea numelui Castigatorului.

3.4 Pot participa la Concurs toate persoanele cu resedinta permanenta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudelor de gradul I ale acestora.

3.5 Pot participa la Concurs doar persoanele care au implinit varsta de 18 ani in momentul desfasurarii Concursului.

3.6 Participarea la Concurs nu este conditionata de achizitionarea vreunui produs.

3.7 Participarea la Concurs este conditionata de accesul la Internet al participantilor, in vederea inscrierii in Concurs si, in cazul castigatorului, a transmiterii (prin mesaj privat) a datelor necesare livrarii premiului.

3.8 Castigatorul nu are optiunea de a schimba premiul cu alte produse sau de a solicita contravaloarea premiului in bani.

SECTIUNEA 4 – NOTIFICAREA CASTIGATORULUI SI LIVRAREA PREMIULUI

4.1 Castigatorului Concursului i se va aduce la cunostinta rezultatul imediat dupa tragerea la sorti, astfel: i se va anunta numele (cu etichetare) pe pagina de Facebook Digital Divas, prin editarea postarii de Concurs. Castigatorul trebuie sa transmita prin mesaj privat, pe Facebook Messenger, datele necesare pentru livrarea premiului – nume si prenume, adresa de e-mail) catre pagina de Facebook Digital Divas.

4.2 Datele necesare pentru livrare trebuie trimise pana pe data de 30 septembrie 2020, ora 23:59. In cazul in care castigatorul nu trimite acest mesaj privat cu datele necesare livrarii premiului in intervalul specificat, acesta isi va pierde dreptul de a primi premiul.

4.3 In cazul in care unul dintre Castigatori nu ofera informatiile necesare livrarii premiului, nu se va alege un alt Castigator, iar premiul va ramane in posesia Organizatorului.

4.4 Premiul va fi transmis pe e-mail din partea Organizatorului, de pe adresa de e-mail marketing@answear.ro.

SECTIUNEA 5 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

5.1 Organizatorul va utiliza datele personale oferite de participanti la inscrierea in Concurs (ID-ul de Facebook) exclusiv in scopul identificarii si anuntarii Castigatorului.

5.2 Organizatorul va instiinta toti participantii la Concurs cu privire la Castigator, prin postarea pe pagina de Facebook a ID-ului folosit pentru inscriere, fara nici o alta informatie personala, si va solicita Castigatorului transmiterea datelor solicitate pentru livrarea premiului (nume complet, adresa de e-mail) prin mesaj privat, via Facebook Messenger, folosind ID-ul de Facebook al Castigatorului.

5.3 Informatiile cu caracter personal vor fi utilizate numai in scopul livrarii premiilor, acestea nu se vor folosi in alte scopuri.

5.4 Refuzarea transmiterii datelor cu caracter personal necesare pentru livrarea Premiului conduce la imposibilitatea de a intra in posesia acestuia.

SECTIUNEA 6 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Valoarea totala a premiilor este 500 RON, acesta valoare nefiind impozabila, conform legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA 7 – LITIGII SI RESPONSABILITATE

7.1 Organizatorul Concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. In cazul unor litigii aparute intre Wearco si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente.

7.2 Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta in privinta solicitarilor necastigatoare.

7.3 In eventualitatea unui dispute asupra validitatii unei inscrieri in Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

7.4 Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit ori poate fi suspendat oricand, in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie pe pagina de Facebook Digital Divas. Concursul poate inceta si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora.

7.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul de fata, anuntand public noul Regulament, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

7.6 Compania Facebook nu isi asuma responsabilitatea pentru prezentul Concurs si nu poate fi implicat in niciun fel in desfasurarea acestuia.

  • Hosting by Host-Age.ro